9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ – 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο